0₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
MÜŞTERİ HİZMETLERİ0532 415 90 74

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

1- Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu 3. maddesi altında düzenlenenler ile sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır.

2- Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya işbu Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak birbirleri hakkında öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme ’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecek, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve söz konusu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

3- İşlenen kişisel verilerin KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri barındırması halinde, taraflar ayrıca söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 K. No’lu kararında belirtilen önlemleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili ileride yayınlayabileceği kararlarında yer vereceği önlemleri almakla yükümlüdür. Taraflar işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri işbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi söz konusu veriler imha edilene kadar işbu 3. maddesinde belirtildiği şekilde korumaya devam edecektir.

4- Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği kişisel verileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken SATICI işbu Sözleşme’nin ifası ile ilgili ve gerekli olduğu ölçüde bilgi verebilecek olup, ALICILAR da Sözleşme’nin Gizlilik yükümlülüklerine uygun davranmayı temin etmekle yükümlülüğündedir.

5- Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde edilen her türlü kişisel veri hiçbir suretle üçüncü kişilere ve/veya yurt dışına aktarılamaz. Üçüncü kişiler ve/veya yurtdışına aktarım kanuni olarak zorunluluk arz ettiğinde, söz konusu aktarımı yapan taraf öncesinde bu durumu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

6- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler ortadan kalktığı takdirde, her halükarda re ’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine SATICI taraf söz konusu kişisel verileri ve bu verilerin izi veya uzantısı olabilecek her türlü veriyi, geri getirilemeyecek şekilde imha etmekle ve silinen kişisel verilerin erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

7- SATICI, işbu Sözleşme kapsamında iletilen her türlü kişisel veriye ilişkin bilgi talep edildiğinde, diğer taraf talep edilen bilgileri iletmekle yükümlüdür. Ayrıca taraflardan her biri ,güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu kişisel verilere Üçüncü Kişilere kanuni olmayan yollarla herhangi bir erişim sağlandığında veya kişisel veriler hukuka aykırı olarak Üçüncü Kişiler tarafından ele geçirildiğinde, bu durumu öğrendiği andan itibaren derhal diğer tarafa bildirmekle ve söz konusu ihlalin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

8- Şüpheye mahal vermemek amacıyla; taraflar işbu madde altındaki yükümlüklere kendi çalışanları veya yetkilendirdiği kişilerin uymamasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır

Karşılaştırın